PRIMARIA COMUNEI COJASCA

Judetul Dambovita

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Situatii financiare» CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31.12.2010 -
» VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2010 -
» Situatia platilor efectuate la titlul 56 - "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" 31.12.2010
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2010 -
» Bilant - 31.12.2010
» Cheltuieli -
» Cheltuieli -
» Cheltuieli -
» Venituri -
» Venituri -
» Venituri -
» CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - 31.12.2010
» DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA - 31.12.2010
» SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - 31.12.2010
» Plati -
» bilant 31.03.2011 -
» DETALIEREA CHELTUIELILOR inst.publice finantate din venituri proprii si subv -
» plati restante -
» S I T U A T I A platilor efectuate la art.56 -
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din adm.locala -
» contul de executie din venituri proprii si subventii -total -
» plati restante 30.09.2011 -
» unii indicatori din bilant 30.09.2011 -
» bilant 30.06.2011 -
» cont executie buget venituri proprii 30.06.2011 -
» cvont executie cheltuieli buget venituri proprii -total -30.06.2011 -
» cont exec utie buget local cheltuieli-sectiunea de dezvoltare -
» cont executie buget local cheltuieli sectiunea de functionare -
» cont executie cheltuieli buget local -total-30.06.2011 -
» cont rezultat patrimonial -
» flux trezorerie -
» fonduri externe nerambursabile -
» plati restante 30.06.2011 -
» prot -
» cont executie venituri buget local -
» cont executie venituri buget local -functionare -
» cont executie venituri buget local sectiunea de dezvoltare -
» cont executie venituri buget venituri proprii total -
» cont executie venituri 10-functionare -
» situatia privind obiectivele de investitii 2009-2011 -
» anexa 21-31.12.2011 -
» anexa 22-31.12.2011 -
» anexa 34-31.12.2011 -
» anexa 35.1-31.12.2011 - situatii financiare
» 35.a2.-31.12.2011 -
» 35.b1 -
» 35.b.2-31.12.2011 -
» active 31.12.2011 -
» bilant 31.12.2011 -
» cont executie cheltuieli 02-31.12.2011 -
» cont executie cheltuie de dezvoltare 31.12.2011 -
» cont executie cheltuieli de functionare 3.1.12.2011 -
» cont executie cheltuieli 10-total-31.12.2011 -
» cont executie cheltuieli de functionare 10-31.12.2011 -
» cont rezultat patrimonial 31.12.2011 -
» flux trezorerie 31.12.2011 -
» plati restante 31.12.2011 -
» asisenta sociala 31.12.2011 -
» cont executie venturi 02-31.12.2011 -
» cont executie venituri din dezvoltare 02-31.12.2011 -
» cont executie venituri functionare 02-31.12.2011 -
» cont executie venituri 10-total-31.12.2011 -
» cont executie venituri 10 functionare-31.12.2011 -
» fonduri externe nerambursabile 31.03.2012 -
» active-31.03.2012 -
» bilant 31.03.2012 -
» cont executie cheltuieli buget local 31.03.2012 -
» cont executie cheltuili dezvoltare buget local 31.03.2012 -
» cont executie cheltuieli functionare buget local 31.03.2012 -
» cont executie cheltuieli buget subventii 31.03.2012 -
» cont executie buget subventii functionare 31.03.2012 -
» cont de rezultat patrimonial 31.03.2012 -
» flux trezorerie 31.03.2012 -
» plati restante 31.03.2012 -
» asisenta sociala 31.03.2012 -
» cont executie venituri buget local 31.03.2012 -
» cont executie venturi 02dezvoltare-31.03.2012 -
» cont executie 31.03.2012 -
» cont executie venituri buget subv,total 31.03.2012 -
» cont ecxecutie venituri buget subventii functionare 31.03.2012 -
» grad colectare venituri -
» grad colectare cheltuieli -
» plati restante 30.04.2012 -
» subregistru datoriei publice -
» RAPORT privind starea economico-sociala si de mediu a comunei Cojasca in anul 2013 - PRIMAR GHEORGHE VICTOR
» RAPORT privind starea economico-sociala si de mediu a comunei Cojasca in anul 2013 - VICE-PRIMAR PANDELE CONSTANTIN
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.52/2003 IN ANUL 2015 -
» RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR.544/2001 IN ANUL 2015 -